​​
Presseklipp
Facebook
Kystverkets tilskuddsordning for godsoverføring lansert

– Sjøtransportens styrke er å kunne frakte store mengder gods over lange strekninger mer klima- og miljøvennlig enn de andre transportformene. Samfunnets transportsikkerhet kan bedres ved å utnytte sjøtransportens fortrinn som en sikker transportform. Derfor har Stortinget opprettet en tilskuddsordning som skal bidra til at det blir etablert nye godstransportruter på sjøvegen, sier Sven Martin Tønnessen, avdelingsdirektør for Kystverkets kystforvaltningsavdeling. Redere som ønsker å etablere nye sjøbaserte godsruter kan nå søke om tilskudd fra Kystverket.

Medlemshavner
leftleft
Aktuelt
Arrangement
Shortsea nyheter
Samskip til syv havner i Oslofjorden
Les mer
Søk tilskudd til godsoverføring
Les mer
Informasjonsmøte om tilskudd for godsoverføring - Siste frist
Les mer
Tilbudet mellom Tyrkia og Norge bedres
Les mer
Ny lagerhall i Brevik
Les mer
- Stadig mer gods på vei, er en varslet katastrofe
Les mer
Sterk avslutning på 2016 og sterk start på 2017
Les mer
Skal fungere som havnedirektør
Les mer
​​
 
Search
Home