​​
Presseklipp
Facebook
Les om insentivordningen på kystverket.no

Regjeringen har foreslått å sette av 30 millioner til en insentivordning til redere som etablerer nye tilbud til sjøs i Statsbudsjettet 2017. Nå har Kystverket lagt ut informasjon om insentivordningen på www.kystverket.no.

Medlemshavner
leftleft
Aktuelt
Arrangement
Shortsea nyheter
Moderne Transport-prisen til vareeier
Les mer
En ren fantasi
Les mer
Bohus - God vareflyt
Les mer
Statoil - Logistikkløsninger for oljesektoren
Les mer
Hydro Aluminium - Risiko i transportkjeden
Les mer
Vareeieres premisser for transport
Les mer
Erfaringer fra logistikknettverk i Drammen
Les mer
Moss havn tar nye veier
Les mer
​​
 
Search
Home