​​
Presseklipp
Facebook
Søk om tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak

Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavneanlegg i henhold til retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet.

Medlemshavner
leftleft
Aktuelt
Arrangement
Shortsea nyheter
NCL med gledelig volumvekst
Les mer
Kabotasje - en betydelig del av nærskipsfarten
Les mer
Havnelederforum - fremtidsutfordringer i havnene
Les mer
Volumvekst til tross for treårig boikott
Les mer
– Næringslivet vårt vil blomstre med ny havn
Les mer
Sjøfarten kan svekkes av foreslåtte avgiftssatser
Les mer
Anbefaler bygging av Stad skipstunnel
Les mer
Tilbakeblikk på Oslo havn 2016
Les mer
​​
 
Search
Home