Presseklipp
Sjekk ruter på:

Nettverk i Norske Havner

Norske Havners nettverk
  • Gir innspill til styret ved behov 
  • Bidrar til faglig samarbeid og nettverk mellom havnene 
  • Bidrar til faglig innhold ved kurs og seminarer ved behov


Nettverk: Eiendom​​

Leder: Tove Kulseng, Eiendomssjef i Trondheim Havn

Nettverk: Kommunikasjon

Leder: Astrid Tomassen, Kommunikasjonsansvarlig i Bergen og Omland havnevesen

Nettverk: Maritim​​

Leder: Øistein Kaarbø, Maritim Leder, Narvik Havn

​​Nettverk: Rammebetingelser

Leder: Mathias Bernander, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Kristiansand Havn

​​​Nettverk: Administrasjon​

Leder: Heidi Synnøve Nymann, Forvaltningssjef, Karmsund Havn 


 

​​