Aktuelt
02.05.18
Ny søknadsrunde for tilskudd til havnesamarbeid

Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten ovenfor veg vert styrkt gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar.
02.05.18
Norske Havner etablerer unik møteplass på Arendalsuken

Norske Havner har leid inn skoleskipet Sørlandet under hele Arendalsuka, og vil få en sentral plassering i hjertet av Arendal-by. - Vi ønsker å fylle skipet med masse aktivitet innenfor temaene samferdsel og maritim næring, sier prosjektleder Mathias Bernander.
02.05.18
Feiret 100 år på Fagseminaret 2018

17-19 april gikk Fagseminaret 2018 av stabelen. Med 120 deltakere, 33 havner representert og hele 9 fagsesjoner arrangert av foreningens nettverk og faggrupper i tillegg til plenumssesjonen dag 1 var Fagseminaret 2018. – Det var fantastisk å feire foreningens jubileum sammen med så mange engasjerte og dedikerte havnefolk, sier prosjektleder for fagseminaret, Johanne Solheim.
Sjekk ruter på:

-Godsstatistikk må innlemmes i Safe Sea Net

Jan. 09 2018
Norske Havner har tatt til orde for en utvidelse av Safe Sea Net (SSN). Foreningen sendte et brev til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med en oppfordring om å innlemme statistikkrapportering i kommunikasjonsverktøyet. -Vi forventer en kontinuerlig forbedring og utvikling av Safe Sea Net, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner.
SSN ble lansert i 2015 som Norges løsning på kravene i rapporteringsdirektivet for skip. SSN er et internettbasert meldingssystem hvor skipsfarten sender pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner. SSN versjon 2.0 ble lansert i høst, og tjenesten ble utvidet med ny funksjonalitet.

-Tjenesten fungerer godt på mange områder, og har ført til bedre og mer effektiv kommunikasjon i sjølogistikken. Men våre medlemmer etterspør et SSN som inkluderer den omfattende og viktige statistikkrapporteringen, fortsetter Litsheim.  

Norske havner og rederier er pliktige å rapportere statistikk i henhold til havne- og farvannsloven. Dette er videre regulert i "Forskrift om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om kommunenes plikt til å føre statistikk". Forskriften gir ”havnebrukere og private kaieiere” plikt til å gi kommunale myndigheter ”de opplysninger som er nødvendige for havnens planlegging og drift”. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å sammenstille denne statistikken og alle land i EU utarbeider tilsvarende tall. Havnestatistikken blir brukt av havnene for planlegging, i NTP, og i en rekke andre prosesser. 
 
I dag rapporterer rederiet (speditør eller agent) informasjon om varer i SSN. Dette er informasjon som gjøres tilgjengelig for tolletaten. Parallelt med dette må rederiet rapportere data om vareomslag til havnene for at havnene skal kunne overholde sine forpliktelser til Statistisk sentralbyrå. 

-Vi mener det vil være en mer effektiv løsning om all gods- og vareinformasjon rapporteres via SSN, og gjøres tilgjengelig for de aktørene som har behov for informasjonen, sier Litsheim. 

-Dersom rapporteringen om varer og godsomslag skjer direkte fra rederi/speditør/agent til SSN mener vi det kan føre til flere gevinster for maritim bransje; det vil fjerne dobbeltrapporteringen som pågår i dag, det vil sikre bedre datakvalitet ved å fjerne unødvendige mellomledd, det vil effektivisere administrative prosesser i hele logistikkjeden (i havner, i rederier, hos agentene og speditørene). Dette mener vi vil være i tråd med intensjonene til Single Window-konseptet som ligger til grunn for SSN. 

-Norske Havner forventer at en digital tjeneste av så stor betydning for maritim bransje kontinuerlig utvikles og forbedres i tråd med hva brukerne etterspør, avslutter han.